Manufacturing Operations Management & Lean Six Sigma

Sürdürülebilir Karlılık Modeli / KAIZENKAKU
Kasım 9th, 2014tedarik zinciri yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Firmaların karlı olması elbette önemlidir ancak bundan daha da önemlisi sürdürülebilir karlılık modeline sahip olmasıdır. Bunun içinde tüm süreçlerin mükemmel tasarlanması ve sistemin kayıp üretmemesi gereklidir. Operasyonel mükemmellik denilen bu kavrama ulaşmanı yolu ise yalın dönüşümden, değişimden geçmektedir. Yalın dönüşümün ya da değişim sürecinde iki önemli aşama vardır. Birincisi evaluation (Kaizen) yani adım adım ilerleme, […]

Stratejik Planlama / PESTEL-Porter-Swot(AHP)
Eylül 16th, 2014-Yalın Altı Sigma, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Strateji kelimesi bu aralar oldukça sık kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Bir çok şirket ya kurumda, “strateji tartışma” ya da “strateji belirleme” ana teması adı altında, geniş katılımlı toplantılar, beyin fırtınaları düzenlenmektedir. Genel itibarı ile SWOT analizi dediğimiz, firmanın güçlü / zayıf yönleri ile fırsatlar / tehditlerin listelendiği, daha sonra ise bunların gruplanarak yayımlaması şeklinde yürütülen […]

Operasyonel mükemmellik
Eylül 9th, 2014tedarik zinciri yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Operasyonel mükemmellik yol haritası Sadece kendi sektöründe değil, genel proses endüstrisinde örnek gösterilen bir firma (not best in class, best in process industy) olmak için, World Class Manufacturer’ların izlediği stratejilerin izlenmesi gerektiği kanısındayım. Adet / sayı odaklılıkdan kalite odakli bir yaklaşıma geçip, her alanda standatların yakalandığı ve operasyonel süreçlerin mükemmel tasarlanıp, işletildiği bir yapıda olunması […]

Firmanız değil, tedarik zinciriniz rekabet ediyor!
Mayıs 25th, 2014Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Değişmeyen tek şey değişim.! Artık günümüzde ürünün fiyatını üretici değil müşteri belirliyor. Eskiden olduğu gibi üreticiler karlılıklarını artımak için ürün fiyatını artırma gibi bir şansa sahip değiller. Eskiden “Gelir =Gider + Kar” olan fomül artık “ Kar = Gelir – Gider” halini alarak , kar’ın bir amaç değil sonuç olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu sonucu […]

Üretim Yönetimi | İktisat 101
Mayıs 9th, 2014-Üretim Yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

İktisat “Alternatif kullanımı olan kıt araçlarla amaçlar arsındaki bir ilişki olarak insan davranışını inceleyen bilim”, olarak tanımlanmaktadır (Robbins, 1932). Başka bir ifade ile iktisat; –        İktisat, insan davranışlarının incelenmesinde bilimsel metodları kullananan bir sosyal bilimdir. –        İnsan ihtiyaçları sınırsızken, kaynakların sınırlı olması kıtlık problemini oluşturur. –        Kaynaklar alternatif amaçlar için kullanılabilir (Yeni fabika kurulması yerine […]

Page 1 of 1312345...10...Last »

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler