The Blog

Değişim mutlaka olacaktır. Mesele bunu kimin yapacağıdır. Sen değişmezsen müşteri seni değiştirir.

Artık müşteriler satın alım yaptıkları ürün ya da tedarikçileri giderak artan bir seyir ile değiştirmektedirler. Eskiden hakim  olan “firma geçmişi, ünü yada marka bilinirliğinin” tercih etmedeki üstünlüğü –  yerini artık müşteri açısından değeri kimin en fazla ürettiğine bırakmaktadır.

Artık müşteriler çok daha bilinçli, sorgulayıcı ve en önemlisi kendi öneminin farkındalar. Geçmişin bir çok ünlü ve asla vazgeçilmez sanılan firmalarının ya da ürünlerinin yerini ve pazar payını bugün bambaşka firmaların ve ürünlerin alabilmesi bunu doğrular neteliktedir.

Bunun en temel nedeni yeni firmaların müşteri beklentilerini çok iyi anlamaları ve bu beklentilere tam olarak karşılık verebilmek için stratejlerini değişim, inovasyon ve operasyonel mükemmellik olarak belirlemeleridir. Kısaca müşterinin istediklerine yani değer’e odaklanmalarıdır.

Peki müşteri beklentieri nelerdir ?

1-Kalite (Quality)

Kalite müşteri açısından her zaman en öncelikli parametredir. Bu konuda en küçük toleransları olamaz. Her bir ürünün tam olarak istedikleri standartlarda ve aynı kalitede olmasını beklerler.

Hatalı ürünleri size geri gönderirler ve oluşan tüm iş kayıplarını da yine size fatura ederler. Kalite göstergelerinizi sürekli ölçerler ve sıkı takip ederler. Göstergelerin giderek düşüş göstermesi ve iyiye doğru gidecek gibi olmaması durumunda hemen alternatif tedarikçiler arayışına girerler ve sizinle iş yapmayı bırakabilirler.

PPM (part per million: milyondaki hata oranı) ile ölçülen kalite sonuçları özellikle bazı sektörlerde 50~ 60 ppm seviyelerinde bile olabilmektedir. Yani müşteriye gönderilen bir milyon adet üründen sadece 50~ 60 adedinde hata oluşumu kabul edilebilmektedir.

Sizin PPM seviyeniz nedir acaba?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Zamanında Teslimat (On Time Delivery)

Kaliteden sonra ki en önemli beklentileri istenilen ürünlerin, istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen yerde olmasıdır. Ne bir gün önce ne bir gün sonra, ne bir eksik ne bir fazla! Özellikle stok maliyetlerinin giderek daha da artış gösterdiği günümüz rekabet koşullarında bu beklenti son derece önemli bir hale gelmiştir. Aynen kalite beklentisinde olduğu gibi bu konuda da hiçbir toleransları yoktur. Ve gecikme kaynaklı tüm iş kayıplarını size fatura ederler.

Özellikle tam zamanında üretim (JIT) uygulamalarını süreçlerine iyice yerleştirmiş müşteriler artık kendi depolarında bile stok tutulmasını istememektedirler. Tedarikçilerin gelecek ürünleri kendi depolarına bile almadan doğrudan üretim hatlarının başına istemektedirler. (ship to line)

Bu yaklaşım giderek yaygınlaşmakta olup günümüzde birçok yan sanayinin ana sanayi etrafında yâda yakın bölgelerde olmasının ana sebeplerinden birisi budur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Esneklik (Flexibility)

Esneklik bir diğer önemli parametrelerden birisidir.

Talep değişkenliğine karşı sürekli uygun kapasitenizin olmasını, size danışma gereği duymadan talep miktarını artırıp azaltabilmeyi ve sizden bu konuda olumlu yanıt alabilmeyi isterler. Çünkü onlarında müşterileri vardır ve onlarda müşterilerine karşı esnek olmaz zorundadırlar.

Beklentilerine bu noktada cevap veremez iseniz “B” planlarını ortaya koyar ve taleplerini karşılayacak başka bir tedarikçi arayışlarına girerler. Bu sizin artık alternatifsiz olmayacağınız ve her an işinizi kaybedebileceğiniz anlamına da gelmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Uygun Fiyat (Cost)

Müşteri her zaman için uygun fiyatı ve sürekli olarak indirim ister. Kaliteden ödün vermeden, zamanında teslimatta aksama olmadan ve esnek bir şekilde üretim yapsanız dahi, uygun fiyatı veremezseniz hiçbir anlama ifade etmez. Size iş vermezler.

Ürünün hayat ömründe genelde üç aşama bulunur. Müşteri her bir aşamada farklı fiyat almayı ister ve bu yönde sizi sürekli zorlar. 

  1. Geliştirme aşaması: Ürün tasarlanması ve geliştirilmesi aşaması maliyetlerin en yüksek olduğu aşamadır. Bu ilk fazda fazla zorlayıcı olmazlar. 
  2. Standartları uygulama aşaması: Tasarım ve geliştirme sırasında elde edilen deneyimler sonucunda ürünün standartlar dâhilinde üretilmesi aşamasıdır. Bu süreç ilk sürece göre daha seri ve sorunsuz olacağı için geliştirme aşamasına oran ile ürünü daha ucuza almak isterler. 
  3. Standartları geliştirme aşaması: Oluşan standartların belirli bir sistematik dâhilinde geliştirilmesinin beklendiği aşamadır. Yani ikinci adımdan daha ileri bir duruma gelebilmek için müşteri sizi daima zorlar ve indirim ister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşerinin bu beklentilerine karşılık verip, kalıcı olabilmek için “değişim, yenilik, hız” üçlüsünün bir arada olması gereklidir. Bu da ancak yalın yönetim modeli ile mümkündür. Tıpkı Toyota’nın yaptığı gibi.

Leave a Reply


sekiz − 5 =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler