The Blog

Endüstri 4.0 / IoT: Dijital Çağın Üretim Standardı.
Şubat 13th, 2018Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Akıllı fabrika; insan, makine ve ortam içinde bulunan nesnelerin, yazılım/donanımlar aracılığıyla, birbirleriyle etkileşimli iletişime geçip işbirlikçi bir yapıda çalışabildiği ve birçok akıllı nesnenin özerk olarak kararlar alabildiği sistemler bütünüdür. IoT ile nesnelere kimlik kazandırabilmekte, nesneyi bir varlık haline dönüştürebilmekte ve kimliği (ID) olan bir nesneye her yerden bilgi gönderebilip/alabilmekteyiz. Üretimin yeni standartları bu devrim üzerine kuruluyor. IoT…

IoT dijital çağın üretim standardıdır. IoT’nin temelinde bilgi yönetimi yatar. Birçok yerden, farkı formatlarda gelen verilerin oluşturduğu büyük veri kümelerinden istenildiği an, anlamlı sonuçlar/bilgiler çıkarıp, gerçek zamanlı karar alınabiliyor olması IoT’nin en önemli getirisidir. Bilginin, en önemli rekabet unsuru olduğu günümüz koşullarında, artık teknoloji tabanlı süreçlere sahip olamazsak, rekabetçi olamayacağımız kesindir.

Endüstriyel IoT Uygulama konularına bir çok örnek verebiliriz.

  • Dijital çağda birçok uygulama IoT ağları üzerinden gerçekleştirilebilecektir.Endüstriyel IoT Uygulama konularına bir çok örnek verebiliriz.
  • Smart Chain ile tüm tedarik zinciri bileşenleri (ürün, nesne, proses) izlenebilir ve gerçek zamanlı bilgi elde edilerek, hızlı ve doğru kararlar alınarak verimlilik artırılabilir (Supply Chain Visibility).
  • Fabrika operasyonel süreçlerinin/ekipmanların, uzaktan ve gerçek zamanlı olarak yönetimi/bakımı, proseslerin izlenebilirliği sağlanabilir (SCADA, MES, Remote Plant Operations Management and Maintenance).
  • Operasyonel süreçlerden toplanan veriler, merkezi ve konsolide olarak değerlendirilip,  aksiyonların hızlı alınmasına katkı sağlayabilir (Centralized Plant Data Mngmt).
  • Arizi bakım/servis durumlarında – gerekli teknik döküman/bilgi paylaşımının sağlanması ile hızlı, fazla eğitim gerektirmeden sorunlara çözüm üretilebilir (Smart Maintenance and Real Time Desicion Support).
  • Süreç enerji gereksinimi sürekli on-line izlenerek, enerji yönetimi/planlaması yapılarak, maliyetler aşağı alınabilir (Cloud base Energy Mngmt).

Leave a Reply


− bir = 8

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler