The Blog

Endüstri 4.0 ve Üretim
Mayıs 7th, 2017tedarik zinciri yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Dünya şu aralar E_4.0 kapsamında;

  • Nesnelerin internete bağlanarak anlık bilgi gönderdiği / karar alabildiği (IoT),
  • Montaj hatlarında insan gibi çalışabilen, öğrenebilen robotların kullanıldığı (Autonomous Robots),
  • Prototip ve kişiselleştirilmiş ürünleri 3D printer teknolojisi ile hızlıca geliştirebildiği (Additive Manufacturing),
  • Bilgiye ulaşım ve çalışma esnekliğe sağlayan veri depolama (Cloud) sistemlerindeki büyük verileri analiz ederek (Big Data) verimliliği artırdığı,
  • Gerek firma içi (Vertical), gerekse tedarikçiden müşteriye kadar (Horizontal) olan tüm süreçlerde entegrasyona gittiği,
  • Sadece ürün değil fabrika süreçlerinin de simülasyon teknikleri ile analizini yaptığı,
  • Sanallaştırma ile bilgileri istenilen yere, anlamlı ve gerçek zamanlı olarak gönderebildiği (Augmented Reality)

Gibi konuları konuşuyor. Bizde de kısmi olarak bu kavramlar gündemde olsa da daha alacak çok yolumuz var. Üreticiler olarak “WCM” olma yolunda, sadece kendi sektöründe değil “genel proses endüstrisinde” örnek gösterilen bir fabrika olabilmek kanımca doğru stratejiler ile beraber doğru adımların atılması halinde uzak bir hedef değildir.

Bunun için ilk şart; “Yalın düşünmek, yalın üretmek ve yalın insanlar yetiştirmek”, olmalıdır kanısındayım.

  1. grup: Oldukça azınlık ve küçük bir topluluk. Tüm gelişmeleri, yenilikleri onlar yapıyor. Hayatımıza giren ve bize fayda sağlayan her yeni sistemde, teknolojide onların imzası bulunuyor.
  1. grup: Birinci gruptan biraz daha geniş bir topluluk ki her ne kadar gelişmelere yön vermeseler de en azından teknolojiyi, gelişmeleri sürekli takip ediyor, daha önceleri yaptıklarını yeni sistemler ile kıyaslıyor ve iyi olanı uygulamaya çalışıyor.
  1. grup: Birinci ve ikinci grup ile kıyaslanamayacak ölçüde muazzam bir kalabalığın oluşturduğu topluluk. Ne Dünya’da olan bitenden haberleri var nede gelişmeleri takip ediyorlar. Sadece ne öğretilmiş ise onunla yetiniyorlar.

Biz acaba hangi gruptayız ?

Kurumsal firmalarımızın az bir kısmı 1, önemli bir miktarı da 2 Grupta. Ya, KOBİ’lerimiz ?

Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bu dönemde, KOBİ’lerin çoğunda kullanılan en teknolojik programın excel olması bunu doğrular gibi. Teknolojik gelişim inanılmaz bir ivmeyle ilerlemesine karşın, bu gelişimin özellikle KOBİ üretim süreçlerine uyarlanamaması bizi ileride büyük sıkıntıya sokacaktır kanaatindeyim.

Rekabetin yeni boyutu artık ÇEVİK üretim – yani hızlı adapte olma yeteneği. Bunun için daha agresif olarak teknoloji kullanmalıyız kanısındayım.

 

Leave a Reply


yedi × 2 =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler