The Blog

İşletmeler neden batar ?
Kasım 26th, 2018-Tedarik ZinciriLütfi Apilioğulları 0 Comments

Rekabet ve Stratejik Planlama

İşletmeler rekabetçi olamadıkları için yok olurlar! Kodak’ın ‘You press the button, we do rest’ sloganını bu gün görmememiz, ya da Dell ‘in Leagile metotlar ile kişiselleştirilmiş ürünleri, maliyet ve teslimat hızı anlamında rakiplerine oranla daha etkin üreterek rekabet avantajı elde etmesin altında yatan ana unsur izledikleri Stratejilerdir. Rekabetçi olabilmek için doğru Stratejiye, bunun içinde etkin bir stratejik planlama sürecine gereksinim vardır. Hedeflerin tesadüfen gerçekleşme olasılığını beklemeyip, şansı planlamak olarak da tanımlayabileceğimiz planlama süreci stratejik yaklaşımın ana temasıdır. Planlama sürecinde hata yaparsanız, planlarınızda da hata olur. Yeni ürün geliştirme, yatırım ya da proje yönetimi gibi süreçlerde zamana ve maliyete etki eden en önemli hataların yapıldığı evre planlama evreleridir.

Bu nedenledir ki gerek PDCA, gerek PPS ve gerekse DMAIC tarzı problem çözme tekniklerinde ‘problemi tanımlama, kök nedenleri anlama, karşı önlem geliştirme’ gibi adımlar, planlama adımı içine alınır ve üzerine oldukça efor harcanır. Planlama sürecinde, ‘yavaş yavaş acele etmek’ ve terzi misali iki kere ölçüp, bir kere kesim yapmak, her zaman faydalıdır (Well stated problem is half solved).

Leave a Reply


8 × üç =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler