The Blog

L-SCM / Postponement stratejisi
Aralık 28th, 2014tedarik zinciri yönetimiLütfi Apilioğulları 0 Comments

İnanılmaz bir hız ile değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişimi tetikleyen ana unsurların başında müşteri istek ve beklentileri gelmektedir. Müşteri istek ve beklentilerindeki değişim yeni ürünlerin çıkmasına neden olmakta ve eskinin lov volume / high mix konsepti yerini artık high mix / lov volume konseptine bırakmaktadır. Artık ürünün özelliklerine, rengine, fonksiyonuna, yani kısaca ne üretileceğine büyük oranda müşteriler karar vermektedir. Bir başka ifade ile müşteri artık çok değişik şekillerde, kendine has, özel (customized) edilmiş özel ürünler istemektedir.

Öte yandan, her geçen gün daha da küreselleşen dünyada firmalar dış pazarlarda da müşteri arayışlarını sürdürmektedirler. Ancak, bu pazarlara girebilmek ya da kalıcı olabilmek için, başta maliyet anlamında rekabetçi olup, müşteri servis seviyesinden de ödün vermeden süreçlerini yönetmeleri gereklidir. Stok devir hızı, lead time, lojistik maliyeti gibi problemler bu durum karşısında hep çözümlenmesi gereken unsurlar olarak karşılarına çıkmaktadır.

Bunların sonucu olarak ürün hayat süresi her geçen gün daha da kısalmakta, ürün çeşitliğin artması müşterinin karar sürecinde son ana kadar belirsizliklere, değişikliklere sebep olabilmektedir. Artan rekabet koşulları ve hemen herkesin artık benzeri ürünleri yapabilir olması da rekabetin en öncelikli olarak hız alanında olduğunu göstermektedir.

Yeni mevcut durum kısaca aşağıdaki gibi olmaktadır.

  • Müşteri çok farklı türde ve özel (customized) ürünler istemektedir.
  • Hız; Firmaların en öncelikli rekabet silahı durumuna gelmiştir.

Bu etkenler ile birlikte sürekli artan maliyet baskısı artık üretim / lojistik yöntemlerinin de değişimini zorunlu bir hale getirmiştir. Çok sayıda farklı ürünü, hem rekabetçi olarak üretip hem de müşteri servis seviyesinden ödün vermeden sevk edebilmek için artık stoğa üretim (make to stock) yapma yöntemi kapanmaktadır. Halen bu yöntemi tercih eden firmaların stoklarında uzun zamandır hareket görmeyen ürünler bulunmakta, stok devir hızları düşmekte, nakit akış hızları zayıflamakta ve bunun sonucu olarak rekabet avantajlarını önemli orandan yitirmektedirler.

Bu durumun olumsuz etkilerini fark eden firmalar artık yeni konsept olarak talep odaklı üretim felsefesini benimsemekte ve süreçlerinin her aşamasında bir sonraki aşamaya geçmek için müşteriden net sinyal beklemektedirler. Postponement stratejisi bu anlamda bir çok sektörde başarı ile uygulanan ve ürünün son halini alabilmesi için gereken karar verme sürecini son aşamaya taşıyan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Postponoment stratejisi, tedarik zinciri yönetiminde firmaların karşı karşıya kaldığı, ürün çeşitliliğine rağmen servis seviyesinden ödün vermeden operasyonel süreçlerini yönetmelerine olanak sağlayan bir sistem olup, günümüzde birçok başarılı örnekleri mevcuttur.

postponement_1

Postponement stratejisi bir çok sektörde başarı ile uygulanan ve ürünün son halini alabilmesi için gereken karar verme sürecini son aşamaya taşıyan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle müşteri siparişlerinde yaşanabilecek uyuşmazlıkları engellemek ve stok seviyelerini olması gereke seviyelerde tutabilmek için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İlk olarak Alderson tarafından literatüre giren ürün farklılaştırma konsepti elli yıldan bu yana sürekli olarak tartışılmaktadır ve günümüze kadar postponement konusunda endüstride bir çok uygulama / çalışma yapılmış ve bu sürecin operasyonel performansa etkisi kanıtlanmıştır.

Postponement stratejisi tasarım aşamasından başlayıp, ürün sevk edilinceye kadar olan her aşamada uygulama olasılığı olan bir uygulamadır . Genel olarak yarı mamullerin ya da standart ürünlerin (vanilla box) stoklarda bekletildiği ve sipariş üzerine farklılaştırmanın (montaj, imalat) yapıldığı üretim postponement stratejisi ile birlikte lojistik süreçlerinde de (paketleme, etiketleme, dağıtım) gibi alanlarda da benzeri uygulama örneklerine rastlamaktayız.

Endüstride bu uygulamaların güzel örnekleri mevcuttur.

  • Bilgisayar üretici Dell firması müşteri isteklerine göre ürünleri çeşitlendirme sürecini başarı ile uygulamış ve oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü elde etmiştir. Bu yöntem ile ürünler belli bir aşamaya kadar (standart) vanilla box denilen yarı mamul stoklarında beklemektedir. Müşteriden gelen sipariş özelliklerine göre de ürünler nihai halini almakta ve sevk edilmektedir. Bu duruma ilave olarak, dell firması en çok tercih edilen ürünler içinde ayrıca bir bitmiş ürün stoğu tutarak, bu ürünlerin fiyatını da özel ürünlere göre daha az tutmaktadır. Bu sayede hem müşterisini en çok giden ürünlere doğru yönlendirerek stoklardan sevkiyat yapmakta hem de özel ürün isteyen müşteri isteklerine de postponement stratejisi ile cevap verebilmektedir.
  • Gilette firması ise standart ürünlerini bulk olarak başka bir merkeze sevk ederek, ambalaj sürecini müşteri talepleri doğrultusunda, fabrika dışında, dağıtım merkezinde gerçekleştirerek postponement stratejisinin bir başka uygulamasını gerçekleştirmiştir.
  • Whirpool firması ise bayisi tarafından satılan ürünleri, doğrudan kendi dağıtım merkezinden nihai müşterisine göndererek lojistik anlamında postponement uygulaması yaparak hem lojistik hem de tedarik zinciri toplam stok maliyetlerinde tasarruf sağlamıştır.

postponement_2

Benzeri çalışmalara akademik anlamda teorik destekler gelmiştir. Rietse (2006) çalışmasında postponement stratejilerinin hem üretim hem de lojistik alanında uygulanabileceği üzerine araştırmalar yapmış ve bu sürecin firma performansında lead time, stok devir hızı performansını iyileştirdiği konusuna değinmiştir. Ngniatedema (2010) doktora çalışmasında postponement sürecinin firma maliyetlerinin aşağı çekilmesi sürecinde önemli bir tool olduğunu belirtmiş ve yine benzer şekilde Bulgak (2006) çalışmalarında postponement sürecinin etkin bir rekabet aracı olduğuna vurgu yapmıştır.

Leave a Reply


8 − altı =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler