The Blog

Mükemmelliğe Ulaşmak Ne Kadar Sürer ?
Şubat 8th, 2017-Yalın Altı SigmaLütfi Apilioğulları 0 Comments

Danışmanlık sürecinde karşı karşıya kaldığım en ilginç soruların başında “Dönüşüm ne kadar sürecek ?” sorusu gelmektedir. Bende tamamen size bağlı diyorum. Neden mi ?

Türkiye ortalamasını yaklaşık olarak 4 Sigma (6200 ppm) ve mükemmelliği 6 Sigma (3,4 ppm) olarak kabul edersek, bir işletmenin 6200 ppm seviyesinden,  3,4 ppm seviyesine gelebilmesi için gerekli olan zamanı aşağıdaki formülden hesaplayabiliriz.

3,4 = 6200 (1-A)^x

A         : Her yıl bir yıl önceki yıla göre gösterdiğiniz iyileşme oranı. Örneğin kalite seviyenizi her yıl bir önceki yıla göre 25% oranında iyileştiriyorsanız A= 0,25 demektir.

X         : Kaç yıl sonunda 3,4 ppm seviyesine geleceğinizi belirten rakamdır.

Şimdi size cevabı söylüyorum:

Eğer yıllık iyileşmeniz (yani A);

  • 25% ise  26 yıl;
  • 50% ise 11 yıl ve,
  • 75% ise yaklaşık 5 yıl sürer.

Yüzde 75 iyileşme olasılığı herhalde pek olası değil bir çok işletme için, yüzde 25 ise biraz düşük kalabilir. Bu bağlamda 50%yi hedef olarak alırsak bir 10 yılı gözden çıkarmak gerekir kanısındayım.

Leave a Reply


7 − = beş

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler