The Blog

Neden Yalın ?
Nisan 5th, 2012-Finans, -Yalın Altı Sigma, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Nakit akışı işletmeler için en öncelikli konuların başında gelmektedir.

Cash to Cash Cycle (Nakit Akış Hızı), bugün uluslar arası düzeyde bir çok işletmenin takip ettiği önemli bir göstergedir. Sermayenin hangi hız ya da oran ile yeniden kullanılabildiğini ölçmeye yarar.

C2C Cycle = DIO + DSO – DPO, olarak tanımlanmaktadır ve ne kadar küçük olur ise o denli iyi anlamına gelmektedir.

  • DIO (Days Inventory Outstanding): İşletmenizde bulunan tüm stoğun gün olarak karşılığıdır.  Avarage Inv / ( Yıllık Malzeme / 365)
  • DSO (Days Supply Outstanding): Müşteriden alacaklarınızın gün olarak karşılığıdır. Toplam Alacaklar / ( Toplam Yıllık Satış / 365)
  • DPO (Days Payable Outstanding):Tedarikçilerinize vereceklerinizin gün olarak karşılığıdır. Toplam Ödenecekler / ( Yıllık Malzeme / 365)

İdeal bir Yalın operasyonda, C2C Cycle sıfıra yakındır. Müşteriden alacaklarınızı hemen alır, tedarikçilerinize ödemeleri hemen yapar ve tam zamanına üretim (JIT) yaparsanız bu oran hemen hemen sıfıra yakın bir değer alır.

Örneğin yeni bir işe girişmek istiyorsunuz. Yıllık 1.200.000 TL malzeme alımı yapacaksınız ve bunun karşılığı olarak toplamda 1.400.000 TL ciro yapmayı bekliyorsunuz. Malzeme alımı için sermayeniz yok ve bankadan kredi almanız gerekiyor.

Şimdi bu örneği iki açıdan irdeleyelim.

Case-1;

  • Müşteriden alacaklar (DSO) 60 gün sonra,  tedarikçi ödemeleri (DPO) 60 gün sonra ve toplamda 60 günlük stok ( DIO) olacağı varsayımı ile sistemimizi tasarlayalım. Bu duruma göre C2C = 60 gün olacaktır. Bunun bir başka anlamı sermaye yeniden kullanıma 60 gün sonra hazır olacak demektir. Yani yıl içinde 360 / 60= 6 kez sermayeyi çevireceksiniz demektir.
  • Yıllık 1.200.000 TL malzeme ihtiyacını, 6 çevrimde tedarik edebilmek için , 1.200.000 TL / 6 = 200.000 TL’ye ilk aşamada ihtiyacınız var demektir. Yani, bankadan 200.000 TL için kredi istemeniz ve bunun karşılığı olarak da yıllık ortalama 15% faiz hesabından 30.000 TL faiz ödemeniz gerekecektir.
  • Yılsonunda ise; Toplam Satış – Malzeme – Faiz = 1.400.000 – 1.200.000 – 30.000 = 170.000 TL net karınızı olacaktır.

Case-2;

  • Müşteriden alacaklar (DSO) 60 gün sonra,  tedarikçi ödemeleri (DPO) 60 gün sonra ve toplamda 12 günlük stok ( DIO) olacağı varsayımı ile sistemimizi tasarlayalım. Bu duruma göre C2C = 12 gün olacaktır. Bunun bir başka anlamı sermaye yeniden kullanıma 12 gün sonra hazır olacaktır. Yani yıl içinde 360 / 12= 30 kez sermayeyi çevireceksiniz demektir.
  • Yıllık 1.200.000 TL malzeme ihtiyacını, 30 çevrimde tedarik edebilmek için, 1.200.000 TL / 30 = 40.000 TL’ye ilk aşamada ihtiyacınız var demektir. Yani, bankadan 40.000 TL için kredi istemeniz ve bunun karşılığı olarak da yıllık ortalama 15% faiz hesabından 6.000 TL faiz ödemeniz gerekecektir.
  • Yılsonunda ise; Toplam Satış – Malzeme – Faiz = 1.400.000 – 1.200.000 – 6.000 = 194.000 TL net karınızı olacaktır.

C2C Cycle zamanın düşürmek için elbette klasik olarak alacakları erken almak ve ödenecekleri geç ödemek yöntemi düşünülebilir. Ancak ideal bir tedarik zincirinde amaç operasyonel süreçlerden kar elde edebilmek ve zincirin her aşamasında verimli olabilmektir. Tedarikçinize baskı yapıp ödeme süresini uzatmak, size olumlu yansıyacak ancak bu sefer tedarikçinizin C2C Cycyle zamanı olumsuz etkilenecektir. Buda zamanla belki o tedarikçinin varlığını devam ettirememesine neden olacaktır. O nedenle C2C cycle zamanını indirgemek için öncelikli olarak kendi iç süreçlerimize bakmalıyız ve üretim zamanını; kayıpları elimine ederek ve değişkenliği minimize ederek azaltmaya çalışmalıyız.

Değer akış haritaları ile süreçlerin büyük resmini görmeli, değer oluşturmayan aktiviteleri tanımlamalı ve olabildiğinde akışa  & kaliteye odaklı ( malzeme ve bilgi akışı) sistemler kurmaya çalışmalıyız. Bunun için elimizde olan araç ise Yalın & 6Sigma’dır. Yalın ile kayıpları azaltırken, 6 Sigma ile prosesde güvenirliği artırıp, kalite maksimizasyonuna doğru yol almalıyız.

Rekabetçi olabilmek için gereken hız, maliyet avantajı ve kalite ancak bu sayede elde edilebilir.

Leave a Reply


üç − 1 =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler