The Blog

OEE ‘nin karlılığa etkisi
Ekim 22nd, 2018Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

OEE’nin Maliyetlere & Cari Açığa Etkisi OEE’deki her bileşenin karlılığa farklı etkileri vardır.

Availability (Duruş kayıpları: Arıza & Set-up): Duruş kayıpları amortisman ve fırsat maliyeti kayıpları oluşturur. Duruş süresince: Ekipman üretim yapamaz, değer üretemez. Ciro & kar kaybı meydana gelir, işçilik ve amortisman kayıpları yaşarsınız.

Performance (Hız kayıpları: Küçük duruş & Hız Kayıplar): Normal süre içinde daha az ürün üretmenize neden olur. 100 dk’da 100 ürün alabilecekken, 75 ürün alırsınız, birim maliyet yükselir, kapasite kaybı ve bunun etkisi ile fırsat maliyetleri oluşur.

Quality (Kalite kayıpları: İlk ayar & Hurda kayıpları): Bu en büyük kayıptır. Yaptığınız tüm iş & maliyet boşa gitmiştir. Her ne kadar bazı proseslerde malzemeler yeniden işlem görebilse de, işçilik, amortisman gibi kayıplar asla geri gelemez.

Üretim OEE ortalamamızın 55-60% ler civarında olduğunu görmekteyiz. (WCM =85% OEE dir). Bu durum, her fabrika içinden bir yarım fabrika daha çıkabilir anlamına gelmektedir. Bu sonuç firma olarak rekabetçi olamamamıza neden olduğu gibi, Ülkemiz cari açığın artmasına da olumsuz etki etmektedir. Düşük OEE; daha fazla ham madde, daha fazla ekipman demektir Rekabetçi olabilmek için kaliteden başlayarak OEE’mizi iyileştirmeliyiz..

Leave a Reply


9 − = üç

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler