The Blog

Opersyonel mükemmellik- 101 (tedarik – üretim – müşteri)

1- Tedarikçi seçimi ( Satın alırken kazanmak)

Üretim için gerekli olan 4M’den ( Man-Machine-Material-Method) malzeme üretim sürecinin ilk ayağıdır. Üretim yapmanız için gerekli olan malzemeleri sağlayan tedarikçilerinizi eğer iyi seçmez,geliştirmez ve yönetmezseniz daha henüz yolun başında hata yapmışssınız demektir.

Verimli bir üretim organizasyonu olabilmek için gereken en öncelikli koşullardan birisi ; gerekli malzemenin gerekli miktarda, gerektiği zamanda ve istenilen kalitede gelmesidir. Eğer bunlardan biri yada daha fazlası sağlanamıyor ve sürekli olarak tedarikçileriniizden istenilen verimi alamıyorsanız, sakın tedarikçinize kızmayın. Onu seçen ve tedarik zinciri sistemini kuran ekibinizi sorgulayın !

Tedarikçi sayısı fazla olan şirketler genelde bu tür sorunlar ile karşılaşırlar. Yerinde ve yeterince analizler yapmadan, genelde düşük fiyatı veren tedarikçileri seçme yoluna giderler. Oldukça kısıtlı sayıda satınalma ve kalite personeli ile de bu süreci yönetmeyi beklerler. !

İşin başında en doğruyu yapabilmek için bu süreç oldukça önemlidir. Tedarikçilerinizi az sayıda olacak şekilde ve sıkı bir incelemeden sonra bünyenize katın. Performanslarını sürekli olarak ölçün ve mutlaka geri bildirimde bulunarak gelişmeleri yönünde onları motive edin. Sizin için önemli olan kalite ve zamanında teslimat konusunda standardın altına düşmemek için tedarikçimiz ile aranızda mutalaka çekme sistemimi uygulayın. Kendi alanlarında bir miktar ürünü hazır olarak tutmalarını ve ancak siz onlardan mal çekimi yaptıkdan sonra yeni üretim yapmaları gerektiğini hatırlatın. Tedsrikçi kaynaklı proses problemlerinin çözümünü tek başına tedarikçilerinize bırakmayın. SQI ekipleri kurarak sık sık onları ziyaret edin, nasıl ürettiklerini gözlemleyin ve gelişimlerine katkıda bulunun.

Tedarikçi sayısının az olması tüm bu aktiviteleri mevcut kadronuz ile yapabilmenize olanak sağlar.

Unutmayın, ürettiğimiz malın kalitesi en fazla tedrikçininiz size gönderdiği malzemenin kalitesi kadardır !

2- Üretim Yönetimi ( Üretirken verimli olmak)

Üretim süreçlerinde ki maliyetlere biz genel anlamı ile TC (Transformation Cost) ya da dönüşüm maliyetleri diyoruz. Üretici olarak bizlerin gerçek anlamda kayıplar yaşadığı asıl alan burasıdır. O nedenle üretim süreçlerinde ki kayıpların elimine edilmesine odaklı bir yaklaşım sergilemeli ve uygulamalısınız. Kısaca yalın üretim /yönetim sistemini uygulamalısınız.

Öncelikli olarak değer zinciri bazında bir yönetim modeli uygulamalısınız. Kısaca VSM ya da value stream management denilen bu yönetim şekli size çok katkı sağlayacaktır. Müşteri bazlı ya da ürün ailesi bazlı olarak üretim hatlarını ve organizasyonunu belirli bir gruba verip, bu grubuda bakım-finans-satınalama-planlama gibi fonksiyonlar ile destekler ve başına bir de VSM yöneticisi koyarsanız ; o VSM ile ilgili tüm hesabı sadece bu kişi / lere sorar, finansal tablolarınızda da hangi VSM’in daha karlı ya da zararlı olduğunu görebilir ve gelecek ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini nokta atışı olarak yapabilirsiniz. VSM bir başka anlamı ile fabrikayı fabrikacıklara bölme ve her birinin başına küçük bir genel müdür atama anlamına gelmektedir. Böl parçala ve yönet !

VSM yapısı kuruldukdan sonra VSM yöneticinden isteyeceğiniz ilk iş WPO (work place organisation) dediğimiz çalışma alanının organizasyonu sürecinin her VSM için kurulması olmalıdır. Bu her VSM yöneticisinin en öncelikli işi olmalıdır ve sizin tarafınızdan çok sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

WPO (Work Place Organisation) ; Standart , 5S ve Görsel yönetimdem oluşur.

Üretim süreçlerinde ki süreçlerde her defasında aynı kalite, aynı hız , aynı yöntem ile aynı sonucu almak için mutlaka standart iş talimatlarınız olması ve bunlarında harfiyet uygulanması gerekir. Unutmayın beyaz yaka talimatı yapar, mavi yaka uygular. Eğer siz standat iş talimatı yapmaz iseniz, her bir mavi yaka işi kendi yöntemi ile yapar ve doğal olarak da sonuçlar her defasında farklı olur.

O nedenle her bir için için CTSO (Content, timing, sequencing, outcome) bileşenlerini içeren standart iş talimatlarının yapıldığını ve uygulandığını sıkı bir şekilde takip edin.

5S için bir yönetimin aynasıdır deriz. Siz nasıl iseniz fabikanızın da düzeni aynen öyledir. Pronblemleri zamanında farkedip önlem alabilmeniz için önce onları görülür yapmanız gereklidir. Bunun içinde 5S ‘in bir kültür haline gelmesi ve sürekli olarak uygulanması gereklidir.

 Görsel yönetim olan biteni anlamanıza, sahadaki anormallikleri farketmenize yarayan oldukça önemli bir yalın araçtır. Hiçbir sonunun gizli kalmasına izin vermeyin ve öncelik olak WPO konseptine odaklanın.

Bu işlem akabinde tesis edilmesi gereken öncelik akış konusudur. Malzeme ve bilginin nasıl akacağı. Üretimin ( malzeme – bilgi – para ) suyun nehir de aktığı gibi akması gerekir. Tek parça akışı, çekme sistemi (kanban ve supermarket uygulamaları) , dengeli yükleme ve sıralama ile ilgili yalın araçları bu süreçte devreye alın. Olabildiğinde küçük lot adetleri ile üretim yapmaya çalışın ve asla ve asla gereğinden fazla üretim yapılmasına müsaade etmeyin.

Akış’ın üretim de sağlanabilmesi ya da küçük lot adetleri ile üretim yapabilmenin bir takım ön koşulları vardır. Bunlardan birincisi üretimin kalitesi son derece iyi olmalı ve hılzlı ürün dönüşü yapabilme yetkinliğimizin oldukça iyi olması gerekir.

Kalite konusu için kalite güvence ağları kurun ve tüm sorumluluğu üretime verin. Üretimin ürettiğini bir başkasına kontrol ettirtmeyin. Her kes kendi yaptıgından sorumlu olmalıdır. Operatör önce yapacak sonra yaptığını kontrol edeeck. (Do & Check) Buna ilave olarak üretim operatörlerine duruş yetkisi verin. Problem oluştugunda hattı durdurmaları gerektiğini – ve diğer tüm destek birimleri ile beraber sorunu çözmeleri gerektiğini belirtin. (Unutmayın biz buraya üretim yapmaya geliyoruz. Bunu herkes bilmeli ve ona göre davranmalı).

Akış için küçük lot adetleri ile üretim gereklidir. Bu aynı zamanda çok fazla ürün dönüşü ve doğal olarak ürün dönüşlerinde yaşanan set-up, kurma, ayar kayıpları ile beraber fire gibi istenmeyen durumların eskiye oranla atması anlamına da gelmektedir. Ancak başka çare yok. Küçük adetler ile çalışmak için ürün dönüş süresini ve bu aşamada yaşanan kayıplar minimize edilmelidir. SMED denilen yöntemler ile üretim ve mühendislik grubunuza görev vererek hızlı bir şekilde ürün dönüşü sürecini tamamlanmasını sağlamanız son derece elzemdir.

TPM yine bu süreçte olmazsa olmaz bir diğer unsurdur. Gerek hızı gerekse kaliteyi ancak ekipman güvenirliğiniz var ise yakalayabilirsiniz. OEE dediğimiz göstergenin 0,85 olması için sürekli çaba harcayın ve altı büyük kayba odaklanın.

İmkanlarının dahilinde IT altyapısına ve ürün izlenebilirliğine önem verin. Raporlamalar için saatler harcamayın ve düzenli, sonuca götürücü raporları sistem üzerinden kısa zaman içinde alabilecek sistemler kurmaya çalışın.

Eğitim, gelişim ve performans yönetimi konusunda İK departmanınıdan çalışmalar yapmasını isteyin. IK müdürünüz oldukça önemli bir zamanını üretim alanında geçirsin ve GEMBA’da ( üretim alanı) çalışan kişilerin sorunlarına, gelişimlerine vakit ayırsın. Bir eğitim akademisi kurarak sürekli eğitim sistemini ve öneri sistemimi yaygınlaştırsın.

İyileştime yapmak için Kaizen , kaizen için de ekip ve katılım gereklidir.

Unutmayın , katılım olmadan başarı sağlanamaz.

3-      Müşteri yönetimi ( Satarken kaybetmemek)

Müşteri bizim varlık sebebimiz olduğu gibi yok olmamıza da etken olabilecek en öncelikli unsurdur. Eğer müşteri tarafındaki süreç – gerek üretici gerek ise müşteri tarafından iyi yönetilmez ise ; bu durum öncelikli olarak bizi – akabinde de müşteriyi olumsuz etkileme olasılığı oldukça yüksektir.

İdeal bir değer akışında Müşterinin ( ya da bayilerinizin) en az sizin kadar ürünlerinize değer vermesi, ürünleri ve pazarı çok iyi tanıması, organizasyon  – dağıtım – pazarlama  gibi  yetkinliklerinin yanında sağlam bir finansal yapıya da sahip olması gerekir.

Customer Assesment

Müşteri tarafındaki en temel beklenti hedeflenen ciro rakamlarıma ulaşması ve üteticiye zamanında ödeme yapmasıdır. Özellikle ödeme konusunda bugün bir çok müşteri üretici firmayı finans kaynağı gibi görmekte ve zaten uzun olan vade sürelerini de aşarak zamanında ödeme yapamamaktadır. Bu durum özellikle güçlü sermaye yapısı olmayan üretici firmaların nakit ihtiyaçlarını kredilerden sağlamak zorunda bırakmakta ve nakit akışı kesintiye girmemesi için dışarıdan sağlanan kredi borçları ile sistemin döndürülmesine çalışılmaktadır.  Ancak bu durum aslında sonun başlangıcıdır.

Ödenmesi gereken borçların zamanı geldiğinde ve müşterilerden de alacakaların zamanında alınamaması durumunda , firma kredi borcunu kapatmak için yeni bir kredi almakta ve bu durum taki artık kredi alınamaz duruma gelinceye kadar sürmektedir. Hatta bugün bir çok firma sırf banka kredi limitlerini belirli oranların altına düşürmemek için olması gerekenden daha uzun vadeli çekleri kabul etmekte ya da hatır çekleri ile süreci döndürmeye çalışmaktadır, ya da sürecin döndüğünü sanmaktadırlar.

Tasarım – tedarik – üretim – satış – sevkiyat ile kağıt üzerinde ciro’ya yansıyan satış , ancak tahsilat süreci ile kasa’ya yansır. Tasarımdan – tahsilata kadar olan süreç ne kadar kısa olur ise firmanın süreçlerini sağlıklı döndürebilmesi için gereken nakit miktarıda o denli az olur. Biz buna nakit akış hızı diyoruz.

Firma için hayati önem teşkil eden bu paremetrenin çok iyi ölçümlemesi ve bu paremetreyi negatife götüren her türlü süreçten kaçınılmalıdır ve müşterileride seçerken bir takım kıstaslardan yararlanılması ve her önümüze gelene mal gönderimi yapmamalısınız.

Unutmayın , Satmak’dan daha önemli olan yegane şey tahsilattır. Çünkü tahsilatı gerçekleşmemiş bir satışın gerçek manada bir değeri yoktur. 

 

Leave a Reply


sekiz × 4 =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler