OpEx Analiz

OpEx Factory Check-Up

Verimlilik ve sürdürülebilir karlılık konusu işletmelerin en öncelikli gündem maddesi.

OpEx | Check-Up; işletmelerin “yalın ve çevik üretim” ilkeleri doğrultusunda, mevcut performanslarını analiz edebilmelerine olanak sağlamak üzere, detay literatür taraması ve sektör araştırmasının bütünleşik bir modu olarak, doktora tez çalışmaları sonucunda geliştirilmiş bir analiz platformudur.

Toplam 6 Faktör ve bunlara bağlı 21 Alt Faktörü, seçme 140 soru ile değerlendirmektedir.

Opex_Giris

OpEx Check-Up ile;

  • İşletmenizin mevcut durumu görebilirsiniz. (OpEx Index) ?
  • İşletmenizin hangi alanlarda problemleri olduğu tespit edebilirsiniz (GAP Analysis)?
  • İyileştirme sürecine nereden başlanacağını planlayabilirsiniz (Improvement Road Map)
  • Grup firmalarınızı ayrı ayrı analiz edip, grup ortalamanızı görebilirsiniz (Group Maturity Level)
  • Mevcut durumunuzu sektör ile kıyaslayabilirsiniz (Benchmarking)
  • İyileştirme sürecinde nereye geldiğinizi görebilirsiniz (Maturity Analysis)

OpEx Check-up toplam 6 modülden oluşmaktadır. Her modülde ilgili faktör ile ilgili sorular bulunmakta ve sorular likert scalasına göre cevaplanmaktadır. Her işletme için birden fazla cevaplamanın olması – analiz hassasiyeti & doğruluğu açısından önemlidir.

Cevap kısmı toplam 6 seçenekten oluşmaktadır. Her sorunun ağırlık birbirinden farklıdır.

Analiz Opsiyonları

Self Assesment: İşletmeler kendileri, sorulara yanıtlar vererek “Self Assesment” yapabilirler. Lean Ofis tarafından sağlanacak erişim linki üzerinden, yaklaşık 60 dakika cevaplar verilebilmektedir. Cevapların tamamlanması akabinde Lean Ofis tarafından ertesi gün rapor gönderilir.

Lean Ofis Assesment: Lean Ofis tarafından, işletme süreçleri yerinde incelenerek “ OpEx Check-Up” analizi yapılabilir. Ortalama 2-3 gün sürecek bu analiz süreci teklifi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Kendi kullanıcı geri bildirimi anketinizi oluşturun
Kendi kullanıcı geri bildirimi anketinizi oluşturun

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler