The Blog

Pazarlama Satış Yapmayı Gereksiz Kılmaktır!

Kotler, firmaları Pazara yön veren ve Pazar tarafından yönlendirilenler olarak iki gruba ayırıyor.

Pazara yön veren firmaların güçlü pazarlama bölümleri vardır. Bu bölümün tek amacı Pazardaki boşlukları bularak – doldurmak (finding & filling) ve etkin stratejiler ile satış yapmayı gereksiz kılmaktır. Müşteri anı düşünür, pazarlama ise geleceği. Bu bağlamda müşteriyi dinlerler ancak ne üretileceğini müşteriye sormazlar. Müşteri gerçekte ürün aramaz, bir sorununa çözüm arar ilkesi ile müşteri sorunlarına çözüm bulunabilecek ürün portföyünün oluşturulması ve ürün marka değerinin artırılarak cironun ağırlıklı olarak bu portföy üzerinden oluşmasını sağlanması pazara yön veren firmaların temel pazarlama stratejileridir.

Bu firmalarda pazarlama bölümünün desteklenebilmesi için inovasyon konusuna yatırım hat safhadadır. Pazara yön verebilen olarak kalabilmek için sürekli deneme yaparlar ve inovasyon için gereken kaynağı öncelikle verimlilikten elde ederler. Çünkü kaynak olmadan inovatif düşünce bir işe yaramaz.

Bizim de pazara yöne veren bir işletme olabilmemiz için öncelikle Verimli Üretim stratejileri ile süreçleri yönetmeye çalışarak Operasyonel Mükemmelliği yakalamaya çalışmak ve buradan elde edilen girdiyi inovasyona ayırmak gereklidir kanaatindeyim.

Operasyonel mükemmelliğin tanımını tüm kaynakların yani; “makine, insan ve malzemenin” en etkin şekilde kullanımı ile hızlı, zamanında ve kaliteli ürün ya da hizmetin müşteriye sunulması, sunulan hizmet karşılığında elde edilen girdi ile tüm sosyal paydaşların mutlu olduğu bir sistemler bütünü olarak yapabiliriz. Mükemmelliği elde etmek için dönüşüm gereklidir. Ancak, dönüşüm sürecinde yapılan en önemli yanlış sürecin bir proje olarak görülmesi ve bu mantalite ile yönetilmeye çalışılmasıdır. Ancak her projenin bir başlangıcı ve bitişi vardır. Oysa dönüşümün başlangıcı olmakla birlikte sonu asla yoktur.

Değere odaklı süreçleri tesis edip hız, kalite ve maliyet anlamında rakiplerinden bir adım önde olmak için önce değerin ne olduğunun çok iyi anlaşılması ve akabinde de sürekli iyileştirme faaliyetleri ile değer oluşturmayan tüm faaliyetlerin eliminasyonu gereklidir. Buda ancak  birbirine sıkı sıkıya bağlı üç ana unsurun bir araya gelmesi ile oluşabilir.

1-Uzun dönemli strateji ile kararlılık sabır gösterme,(LONG TERM STRATEGY)

2-Problemleri gün yüzüne çıkaran üretim ve operasyon sistemleri tasarlama,(LOOKING FOR MUDA)

3-Problem çözmeye istekli ve becerikli insanlar yetiştiren insan sistemlerine sahip olma (KAIZEN)

Leave a Reply


8 + altı =

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler