The Blog

Pazarlama…
Ekim 22nd, 2018Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Üretim endüstrisinde iki farklı işletme modeli vardır.

  1. Birincisi; kendi ürününü geliştirip, üretip / ürettirip pazara sunan işletmeler (Sony, Toyota, Apple),
  2. İkincisi; kendine ait ürünü olmayıp, birinci gruba üretim / ürün geliştirme anlamında hizmet veren işletmeler (Yan sanayi, Fason imalat ya da proses endüstrisi).

Pazarlama faaliyetleri iki model için de kısmen farklılık gösterse de özünde amaç aynıdır. Müşteri kazanma…

Eğer kendi ürünüz var ve cironuzu bunun üzerinden elde ediyorsanız öncelikli olarak pazarın gerçek beklentisini / ihtiyacı çok anlamanız gereklidir. Pazara ne sunulacak, hangi alanda boşluk var ya da hedef kitleniz neresi olacak gibi soruların cevabı bulunmadan ilerlemek genelde fecaat ile sonuçlanır.

Satış ve Pazarlama bölümleri tamamen farklı iş alanları olmasına rağmen, birçok işletmede aynı çatı altında, tek bir fonksiyonmuş gibi yönetilmeye çalışılır. Bunun temel sebebi pazarlama sürecinin tam olarak ne iş yaptığının anlaşılmamış olmasıdır.

Kotler pazarlamanın tanımını ‘bulmak ve doldurmak’, olarak yapar. Bir başka ifade ile ‘satış yapmayı gereksiz kılmaktır’pazarlama süreci. Talep oluşturan pazarlama stratejileri ile ürünün pazarda ihtiyaç oluşturması ve kendi kendini satması olarak da amacını tanımlayabiliriz. Satış ise, var olan ürünleri çeşitli kanallardan tüketici ile buluşturma ana temasına odaklanır. Bir başka ifade ile pazarlama olmadan satış olamaz da diyebiliriz.

Bu bağlamda, stoklarınızda satılmayan ürün olmasın istiyorsanız; doğru ürün, doğru miktar, doğru zaman konularına odaklanın.

  • Pazarlama bölümü kurun ve Pazar araştırmalarına öncelik verin. Pazar ne istiyor, ne üretirsek satarız ya da pazardaki boşluk nedir gibi soruların cevaplarını bulmadan, sezgisel yöntemlerle ürün geliştirmeye karar vermeyin. Pazara duyarlı olun, yavaş yavaş acele edin ve doğru ürünekarar verme kararını konsensüs ile alın. Bilginin gücünü kullanın ve sahadaki anlamlı verilerden anlamlı bilgi çıkarabilmek, mevcut verilerinizden yönlendirici bilgi üretebilmek için teknolojiden faydalanın (Kamçı etkisi / Endüstri 4.0).
  • Üründe aşırı / az fonksiyonalite olmamasına dikkat edin. Her şeyi vermeye çalışmak, bazen hiç bir şeyi verememenize neden olabilir. Benzer şekilde maliyetleri azaltacağım diye de müşterisi olmayan bir ürün de yapmayın. Hedef kitle ve beklentilerini iyi analiz edin. Unutmayın; Kalite kullanıma uygunluktur. Hedef kitlenizim kullanınımına / beklentilerine uygun ürünler belirleyin.Kimse evine, çok fonksiyonel bile olsa 100.000 TL’ye bir çamaşır makinesi almaz. Ürünün üretilebilir (teknolojik olarak), satılabilir (fiyat olarak) olması pazarlama sürecindeki en kritik aşamalardandır.
  • Ürün yaşam sürecinin sıkı takip edilmesi yine bu aşamada önemli konulardandır. Ürünler, yaşam eğrisinin farklı evrelerinde farklı karakteristikler sergilerler. Pazara ilk girişte stoğa üretim yapmak gerekirken, son evrelere doğru ise talep odaklı üretim yapılması gerekir. Ayrıca, ürüne talebin azalmaya başladığı nokta (Decline point) eğer iyi takip edilmez ise, yen, ürün pazara geç sunulur ya da erken ürün sunuşu ile daha önceki ürünün Pazar payı daralır.
  • Pazarlama maliyetleri, eğer doğru olarak yönetilirse bir masraf değil, geleceğe yatırım aracıdır; ancak iyi yönetilmez ise hem kendini hem de kendinden sonra gelen süreçleri olumsuz etkilediği için tamamen boşa harcanana zaman / maliyet demektir.

Eğer kendi ürününüzü üretmiyor, proses endüstrisinde iş yapıyorsanız müşteriye sunacağınız yegane unsur operasyonel yeterliliğinizdir. İş süreçlerindeki standardizasyon, teknolojik yeterlilik, insan kaynağında yetkinlik, çeviklik ve yalınlık bu aşamada ana sanayinin öncelikli beklentilerindendir. Müşteri bu aşamada son kullanıcı değildir, arada başka biri yani ürünün gerçek sahibi vardır. Beklenti ise hız, maliyet ve kalitedir.

Bu bağlamda, ana sanayi için tercih edilen bir işletme olabilmek için; üretim sistemlerine ve insana yatırım yapmaya odaklanın.

  • STANDART: Operasyonel Mükemmelik ana teması altında tüm iş süreçlerimizi standardize edin. Yaptığınızı yazın, yazdığınız yapın. Unutmayın her ana sanayi denetim yapar, sonra karar verir. Denetimi geçmek için değil – sürekli bu şekilde üretmek için standartlara yatırım yapın.
  • TEKNOLOJİ: Teknoloji; hız ve esneklik demektir. Kazancınızın önemli bölümünü konfor alanınıza değil, üretme yeteneğinizi artırma yönünde kullanın.
  • YETKİNLİK: Yetkin iş gücü olmazsa olmaz. Gerek beyaz yaka, gerekse mavi yaka. İnsana yatırım yapın ve kaliteli iş gücü ile üretim yapın.

Leave a Reply


beş × = 25

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler