The Blog

Sürdürülebilir Karlılık Modeli / KAIZENKAKU
Kasım 9th, 2014tedarik zinciri yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Firmaların karlı olması elbette önemlidir ancak bundan daha da önemlisi sürdürülebilir karlılık modeline sahip olmasıdır. Bunun içinde tüm süreçlerin mükemmel tasarlanması ve sistemin kayıp üretmemesi gereklidir. Operasyonel mükemmellik denilen bu kavrama ulaşmanı yolu ise yalın dönüşümden, değişimden geçmektedir.

Yalın dönüşümün ya da değişim sürecinde iki önemli aşama vardır. Birincisi evaluation (Kaizen) yani adım adım ilerleme, ikincisi ise revolution (Kaikaku) yani büyük ölçekde inovasyon yapmaktır.

Birçok firma birinci adımda, yani KAIZEN konusunda oldukça önemli işler başarmaktadır. Bu, değişimin ilk aşamasıdır ve kayıpların panzehridir. Ancak, aynı firmalar – ikinci adımda yani KAIKAKU konusunda ise genelde fikir seviyelerinde kalmaktadırlar. Kazien’leri destekleyecek, değişime ivme kazandıracak breakthrough inovasyonları, sahaya yansıyacak şekilde gerçekleştirmedikleri için, süreklilik konusunda ilerleme sağlamamaktadırlar. Kaizen’ler, N-2 level ve aşağısı tarafından gerçekleştirilebilir ve de yapılmaktadır. Zaten beklenen de budur. Anca, Kaizen’lerin etkilerinin kalıcı olabilmesi ve özellikle ekiplerin motivasyonu anlamında N ve N-1’lerinde KAIKAKU’ları gerçekleştirmesi beklenmektedir. Değişim ancak bu sayede etkili ve kalıcı olabilir. (N: CEO, N-1: COO, CFO, CMO, vs)

Bu bağlamda asıl hedef olan sürdürülebilir karlılık modeli için, kaizen’ler ile birlikte – KAIKAKU anlamında da yapılması gerekenler bulunmaktadır .

kaizenkaku

Bunlar ise;

 • New Operations Model: Operasyon yönetim modelimizde A->Z  devrime gidilmesi gereklidir. Klasik itme sistemi ve silo tarzı yönetim yerine I-SCM (Integrated Supply Chain Management) modeline geçiş devrimi yaşanmalıdır.
  • Segmentation
  • Talep odaklı üretim
  • Ürünü müşteriye en yakın yerde farklılaştırma
  • Stratejik sourcing
  • Lojistik ağı optimizasyonu
  • Toplam tedarik zinciri maliyeti olgusu ve I-SCM KPIs
  • Excellent ERP sistem
 • Business Process design and poweful ERP: I-SCM modelinin tam olarak implemente edilebilmesi için olmaz ise olmaz iki ana devrim;
  • Tüm entegre tedarik zinciri süreçleri mükemmel olarak tasarlanmaldır. (Suppplier side, manufacturing side, logistics and distribution side)
  • Entegre tedarik zinciri modelinin efektif yönetimi için ERP altyapısının tüm süreçleri desteklemesi gereklidir.
 • People: Doğru süreçler doğru sonuçlar üretir. Bu bağlamda yeni süreçleri tasarlayacak (BPR: Business Process re-engineering) ve geliştirecek yetkin insan kaynağına gereksinim vardır.  Bu kadronun büyük çoğunluğu firmaların ellerinde mevcuttur- sadece motivasyonu artıracak / gelişimi sürekli kılacak ve problem çözme yetisi güçlü insanlar yetiştirecek insan kaynakları sistemlerine gereksinim vardır.

Kısaca KAIZENKAKU olmadan, değişimin / dönüşümün olabilmesi pek mümkün olamamaktadır.

Leave a Reply


+ dört = 10

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler