The Blog

Sürdürülebilirlik Kavramı…
Nisan 4th, 2017tedarik zinciri yönetimi, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Sürdürülebilirlik kavramı sanıyorum ki birçok kişi tarafından yanlış manada kullanılmaktadır. Sürdürebilir karlılık modeli, sürdürülebilir büyüme gibi kavramların gerçek manası aslında “yaptığınız işi, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden yapabiliyor” olmanız ile ilgisi vardır.

Brundtland, 1987 raporuna göre sürdürülebilirliğin tanımı; “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan, bugünün gereksinimlerinin temin edilerek, kalkınmayı sürdürebilir karşılamak için yapılan gelişmelerdir.” şeklinde yapılmaktadır. Bir başka ifade ile daimi olma yeteneği diye tanımlayabileceğimiz sürdürülebilirlik kavramı günümüzde giderek daha da önem kazanmaya başlamaktadır.

Temeli insan refahı olan bu anlayış çevresel, sosyal, ekonomik tüm faktörlerin ortak bileşkesi olarak Dünyada ilk kez 1992 Rio Dünya Zirvesi ile konuşulmaya başlamıştır. Ana felsefesi; “Kalkınma ihtiyacı gerçek, ama çevreyi gözeterek, kaynakları koruyarak kalkınma.” olarak tanımlanmıştır.

Green Trend Survey’in araştırmasına göre (Ranking of the most serious problem, DHL; 46) Dünya üzerinde en tehtid edici unsur olarak sera gazı etkilerinin sebep olduğu iklim değişimi problemi en başta gösterilmektedir. Daha önceki jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların hidrokarbon birikimlerinden elde edilen fosil yakıtların (petrol, kömür, dogalgaz gibi enerji kaynaklarının) kullanımı sonucu ortaya çıkan karbon salınımı ve organik atıkların düzenli depolama alanlarına dökülmesi sonucunda biyolojik tepkimeler sonucu ortaya çıkan metan gazının (karbon gazına oran ile 25 kat daha tehlikeli ve güçlü) etkileri, nufüsü ve fosil endeksli enerji gereksinimi giderek artan Dünya’mızda atmosfer sıcaklığını artırarak iklim koşullarının değişmesine neden olmaktadır. 1970’den itibaren bu etkilerden dolayı atmosfer sıcaklığı 0,9 F derece artmıştır.

Bu durumun hem ekolojik hem de ekonomik olarak oldukça tehtid edici etkileri vardır. Nicholas Stern (2007) iklim değişikliği maliyetinin küresel GDP’ye etkisinin yüzde 5 – yüzde 20 arasında olabileceğini belirtmiştir, (Tomoff, The Logistics Industry’s Role in Sustainability – and vice versa; 2007)

Küresel iklim değişimi politikalarının ana hedefinde 2100 yılına kadar toplam sera gazı etkilerinin oluşturduğu sıcaklık artışının 2 derece F’nin altında olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için ise atmosfere yayılan sera gazı etkisinin yaklaşık olarak yüzde 70 ler mertebesinde azaltılarak, 1990 yılı baz seviyelerine (Mckinnon, Mapping a Decorbonization Path for Logistics ,2011) getirilmesi öngörülmektedir.

 

yazının tamamı için link

 

Leave a Reply


− iki = 6

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler