The Blog

Verimlilik ve Yalın Yönetim
Nisan 8th, 2012-Üretim Yönetimi, -Yalın Altı Sigma, Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Verimlilik günümüzün en öncelikli gündem maddesi!

Ekonomik krizin etkileri ve giderek artan rekabet koşulları işletmeleri “nasıl daha verimli oluruz? “  konusunu sürekli düşünmeye ve bu konuda yeni bir şeyler yapmaya zorluyor.

Bir düşünürün dediği gibi “ Sürekli aynı şeyleri yaparak, farklı sonuçlar beklenemez” yaklaşımı ile işletmelerde, daha verimli olabilmek için farklı sistemler kullanmak ve uygulamak zorundalar.

Bugün Dünya’nın artık tartışmadığı, verimlilik konusundaki yegâne sistem olan Yalın Yönetim, ülkemizde henüz tam olarak uygulanamamaktadır. Bazı istisnai kurumların haricinde, bu süreç sanki bir proje gibi algılanmakta ve belirli bir grubun sorumluluğuna verilmektedir. Bu gruptan yalın dönüşümü gerçekleştirmeleri beklenmekte ve maalesef başarılı sonuçlar alınamamaktadır.

Yalın Yönetimi etkin bir şekilde uygulayan firmalarda, başarının anahtarı olarak iki temel faktör görmekteyiz.

  • Sürekli iyileştirme: Mücadele, problemi yerinde görme-inceleme ve Kaizen
  • İnsan: Ekip çalışması ve karşılıklı saygı, güven.

Operasyonel mükemmellik için;

  • Operasyonel süreçleriniz ve prosedürleriniz mükemmel olarak tasarlanmalı ve işletilmelidir.(World Class Operating Systems and Procedures)
  • Çalışanlar için sürekli gelişim programları uygulamalı ve insana yatırım yapılmalıdır. (The biggest assets of the company is human)
  • Performansa dayalı yönetim modeliniz olmalıdır. (Manegement by objectives)

Bunu elde edebilmek için ise üç bileşenin mutlak suretle bir arada olması gereklidir.

  1. Üst yönetimim, stratejiyi belirlemeli ve vizyonu oluşturmalıdır. Vizyonu tüm ekip ile paylaşmalı ve gemilerin yakıldığını, geri dönüşün olmayacağınız belirtmelidir.Vizyonu gerçeğe dönüştürmek için en iyi kaynakları tahsis etmelidir.
  2. Yalın Lider, strateji gereği kültürü dönüşümünü sağlamalıdır. Ekibi eğitmeli ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini koordine etmelidir. Yalın araçları sisteme entegre ederek gelişmeleri düzenli aralıklar ile gözden geçirmelidir. Ekibi sürekli olarak bir sonraki adıma hazırlamalı ve kurum içinde Yalın Liderler yetiştirmelidir.
  3. Ekip, stratejiyi ve değişimi tam desteklemelidir. Tüm yalın dönüşüm faaliyetlerine katılmalıdır ve KAZIEN – KAIZEN – KAIZEN yapmalıdır.

Stay with LEAN

Leave a Reply


5 + = ondört

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler