The Blog

Yalın Altı Sigma
Mayıs 7th, 2017Yalın YönetimLütfi Apilioğulları 0 Comments

Üretim süreçlerinde bazı problemler göz ile görülüp, elle düzeltilebilirken bazı problemlerin gözle görülmesi, değişkenliğin ne olduğunun veya neden olduğunun anlaşılabilmesi kolay değildir.

Problemlerin büyük çoğunluğu ilk kategoriye girer ve yalın prensipler bu tür problemlerin panzehiridir. Ancak ikinci kategoriye giren problemlerin tespiti için detay inceleme ve geçmişe yönelik analitik analizler yapılması gereklidir. Altı Sigma DMAIC yöntemi ve istatiksel yaklaşımlar ile problemin varlığının ve sebeplerinin araştırıldığı bir problem çözme metodolojisidir.

Yalın üretim prensiplerinin yapı taşlarından olan JIT ilkesinin uygulanabilir olması için, süreçler içindeki kayıplar ile birlikte değişkenliğin de çok az olması gerekir. Bu da ancak son derece kararlı süreçler elde edilebilmesi ile mümkün olabilir.

Bu bağlamda yalın ya da altı sigma tek başına değil ancak birlikte Yalın Altı Sigma olarak kullanıldıklarında gerçek manada anlamlıdır. Bir başka ifade ile asıl konu Yalın ya da Altı Sigmadan hangisinin kullanıldığı değil, süreçleri iyileştirmek için her ikisinin birlikte nasıl kullanıldığı önemlidir.

Hiç bir süreç / sistem, en ideal durumda bile tam olarak her zaman kararlı sonuçlar üretemez. Bir fırından çıkan ardışık iki ekmek ya da bir presten çıkan ardışık iki ürün / parça asla birbirinin tamamen aynısı değildir. Aralarında küçük / büyük mutlak suretle farklılık vardır. Bunun temel nedeni süreç içindeki değişkenliklerdir.

  • Malzemedeki değişimler / farklılıklar (Material)
  • Üretim ekipmanlarının performans ve operasyonel farklılıkları (Machine)
  • Operatörlerin iş yapma metotlarındaki farklılıklar (Method / Man)

Her ne kadar bazen bu değişkenlikler sonucu elde edilen süreç ortalaması hedef değere yakında dahi olsa, müşteriler süreç ortalamasını değil – her zaman süreç çıktısı olan değişkenliği görürler. Süreç içindeki değişkenliğin fazla olması kayıp (MUDA) olarak karşımıza çıkar ve bu durum JIT uygulamalarının da sağlıklı çalışmamasına neden olur.

İşte bu aşamada 6 Sigma metodolojileri ile ürün ya da süreç içindeki değişkenliği azaltmaya çalışırız. Yalın kayıpların eliminasyonuna odaklanırken; 6 Sigma değişkenliği azaltmaya / kontrol altında tutmaya odaklanır. 6 Sigma metodolojisi; en basit anlamı ile sürecin davranışını modellemek ve gelecek durumu analiz edebilmemize olanak sağlayan bir metodolojidir.

 

Leave a Reply


+ üç = 10

Affiliates

Follow Me On The Web!

Join Lean Ofis | Turkey

Yalın Yönetim

Lean Ofis | Blog üyelik için

Tesekkürler